Không người lái, xe container bon bon chạy gần 200 km

Khoa học
Dù không có người lái nhưng một chiếc xe container chở đầy bia nhưng vẫn thực hiện chuyến đi dài gần 200 km một cách an toàn.
Xem thêm