Khu đá sa thạch 200 triệu năm tuổi giống vùng đất sao Hỏa

Khoa học
Khu núi đá The Wave ở Mỹ có hình dạng độc đáo nhờ trải qua quá trình xói mòn do gió và mưa suốt hàng triệu năm.