Kịch chiến ngựa vằn tung cước đá lật mặt đối thủ

Khoa học
Trận kịch chiến giữa hai con ngựa vằn nổ ra trong công viên Nam Phi với những cú đá hiểm hóc có thể đoạt mạng đối thủ.
Xem thêm