'Kích tốc' xe đạp điện lao nhanh như xe máy, nguy hại ra sao?

Khoa học
Chỉ một động tác đơn giản là rút giắc khống chế tốc độ, nhiều chiếc xe đạp điện có thể tăng tốc độ tối đa từ 25km/h lên 45km/h, 'bứt tốc' như xe máy điện...
Xem thêm