Kiến điên Tawny sống ở đâu, loài kiến nào hung tợn nhất hành tinh?

Khoa học
Kiến điên Tawny sở hữu sức tàn phá khủng khiếp nhất trong các loài côn trùng cùng loại tuy không cắn đau như kiến lửa.
Xem thêm