Kinh hãi cảnh hổ xé xác lừa sống trong vườn thú Trung Quốc

Khoa học
Bị vứt xuống nước làm mồi cho bầy hổ đói trong vườn thú ở Trung Quốc, con lừa không còn đường thoát thân.
Xem thêm