Kinh hãi cảnh trăn dài hai mét nuốt chửng cả con chồn

Khoa học
Cảnh con trăn dài khoảng hai mét, siết chặt rồi nuốt trọn cả con chồn được một người dân quay lại ở Sydney, Australia.
Xem thêm