DMCA.com Protection Status

Kinh hãi, chuột 'sát thủ' ăn cả thịt đồng loại, biết hú như chó sói

Khoa học
Chuột châu chấu chuyên ăn thịt bọ cạp, rết độc, có phát cắn như máy chém, miễn nhiễm với nọc độc và biết hú như chó sói.

VIDEO MỚI NHẤT