Kinh hãi, kiến tài xế tấn công và ăn thịt ốc sên

Khoa học
Thông thường, loài kiến chỉ ăn xác động vật và con trùng nhưng đối với loài kiến tài xế thì khác, chúng sẵn sàng tấn công cả những con vật còn đang sống.
Xem thêm