Kinh hãi với diện mạo 'thủy quái' mũi dài sa lưới ngư dân

Khoa học
Sinh vật lạ với chiếc mũi dài mắc lưới ngư dân ở vùng biển phía đông Trung Quốc.
Xem thêm