Kinh hoàng núi băng vỡ rời từng mảng ở Greenland

Khoa học
Một núi băng lớn ở Diskobay, Greenland vỡ rời từng mảng và rơi xuống nước, nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu.