Kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất sắp kết thúc thử nghiệm

Khoa học
Kính viễn vọng vô tuyến khẩu độ 500 m (FAST) tìm ra 99 sao xung trong hơn ba năm hoạt động thử nghiệm.