Kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới phát hiện 11 ẩn tinh

Khoa học
Kính viễn vọng vô tuyến khẩu độ 500 m FAST với đĩa phản xạ lớn ngang 30 sân bóng đá ở Trung Quốc phát hiện 11 vệ tinh mới.