Kỳ đà ăn trộm trứng bị cá sấu mẹ rượt chạy thục mạng

Khoa học
Cá sấu mẹ phát hiện kỳ đà đang ăn trứng trên bờ và lao tới tấn công kẻ thù, khiến kỳ đà hoảng hồn bỏ chạy.
Xem thêm