Kỳ lạ, dòng sông không đóng băng dưới tiết trời -40 độ

Khoa học
Do chảy qua một khu vực hoạt động địa nhiệt ở khu tự trị Nội Mông, nước sông Khalkhyn Gol luôn có nhiệt độ cao hơn mức đóng băng.