Kỳ lạ giống chuột khổng lồ thích “giao du” với những loài vật ăn thịt

Khoa học
Chuột Capybara có thể nặng tới 70kg và rất thích “giao du” với những loài vật ăn thịt.
Xem thêm