Kỳ lạ: Sư tử cái và linh dương non thân thiết như mẹ con

Khoa học
Các du khách đã vô cùng thích thú khi nhìn thấy cảnh một con sư tử cái và một con linh dương non thân thiết với nhau như mẹ con. Thậm chí, con sư tử còn bảo vệ linh dương trước sự tấn công của một con sư tử khác.