DMCA.com Protection Status

Kỹ năng săn mồi siêu đẳng của chim bói cá

Khoa học
Bói cá nhỏ là loài chim lớn nhất thế giới có thể bay tại chỗ chỉ dựa vào sức mạnh của đôi cánh, có thể vỗ 600 lần mỗi phút.