Kỳ thú chuyện săn lùng loài chuột khổng lồ trong rừng tây Yên Tử

Khoa học
Ban đêm ông vểnh râu rít điếu thuốc nào ở chân đồi, nói có bao nhiêu con dúi, hôm sau bắt được đúng từng ấy con.
Xem thêm