Lạ kỳ hồ nước biến mất hàng năm

Khoa học
Sau mùa đông, nước "Hồ mất tích" ở bang Oregon, Mỹ, lại bị hút vào một hố nút, khô cạn và biến mất như chưa từng xuất hiện.
Xem thêm