Lạ lùng cảnh cá hồi chum bơi qua đường để 'về nhà'

Khoa học
Mỗi năm một lần, những con cá hồi chum lại tập trung ven tuyến đường bị ngập nằm dọc sông Skokomish (Washington, Mỹ) và canh lúc không có ô tô để lao qua đường.
Xem thêm