Lạ lùng loài cá đuối 'trinh nữ' tự sinh con không cần giao phối

Khoa học
Cá đuối đại bàng cái trong thủy cung Australia cho ra đời con non khỏe mạnh dù không tiếp xúc với con đực nào hơn 9 năm qua.