Lần bay đầu đời giúp chim ruồi non thoát khỏi miệng rắn

Khoa học
Chim ruồi cổ xanh non chưa sẵn sàng cất cánh bay, nhưng nó không có sự lựa chọn bởi một con rắn dài ba mét đang trườn tới gần tổ.
Xem thêm