Lần đầu quan sát được sao chổi mới hình thành

Khoa học
Các nhà nghiên cứu ở đại học Arizona đã lần đầu tiên phát hiện ra một tiểu hành tinh "biến đổi" thành một ngôi sao chổi nhưng thế nào.
Xem thêm