Lần đầu tiên ghi hình cá rồng biển màu hồng ngọc

Khoa học
Loài cá rồng biển có màu hồng ngọc hiếm thấy trong tự nhiên lần đầu tiên được ghi hình tại vùng biển phía tây Australia.
Xem thêm