Lần đầu tiên trong lịch sử, cá voi bắt chước tiếng người

Khoa học
Việc động vật bắt chước được tiếng người cũng không có gì quá lạ. Nhưng cá voi mà cụ thể là chú cá voi mang tên Wikie sống tại một công viên hải dương của Pháp, đã trở thành con cá đầu tiên có khả năng bắt chước được tiếng người.