Lạnh gáy chứng kiến nhện khổng lồ săn cả chim, thằn lằn và chuột

Khoa học
Tarantula là một chi nhện có kích thước rất lớn. Chúng không giăng tơ bắt mồi mà sử dụng bộ hàm cực khỏe cùng nọc độc để tấn công các con vật có kích thước lớn hơn.