Lao thẳng vào báo hoa mai, cầy mangut thoát thân ngoạn mục

Khoa học
Giật mình vì con mồi bất ngờ chạy về phía mình, báo hoa mai lúng túng vồ vội và để cầy mangut non dễ dàng chạy thoát.
Xem thêm