Liều mạng xuống giếng cứu rắn hổ mang cực độc ở Ấn Độ

Khoa học
Bất chấp nguy cơ bị rắn cắn, một chuyên gia vẫn tình nguyện thả mình xuống giếng để cứu con vật.
Xem thêm