Linh cẩu đoạt mạng linh dương đầu bò nhanh như chớp

Khoa học
Lợi dụng linh dương đầu bò phân tán trên đồng cỏ Zambia, linh cẩu bí mật áp sát hạ gục và ăn sạch con mồi trong chưa đầy một tiếng.