Linh cẩu hứng cú đá trời giáng khi nhăm nhe bắt con đà điểu

Khoa học
Đà điểu bố "tung cước" đá lên lưng linh cẩu đầu đàn, khiến kẻ thù đi không vững và phải bỏ ý định tấn công đàn con của nó.