Linh dương đầu bò bất lực để linh cẩu xé xác trong đau đớn

Khoa học
Phát hiện linh dương đầu bò đang gặm cỏ, linh cẩu bí mật áp sát rồi hạ gục con mồi