Linh dương đầu bò bỏ mạng dưới móng vuốt chó hoang Châu phi

Khoa học
Trong lúc hỗn loạn, linh dương đầu bò non không theo kịp đàn và đành bỏ mạng dưới móng vuốt của chó hoang châu Phi.