Linh dương đầu bò thoát hàm sư tử trong gang tấc

Khoa học
Lúc sắp trở thành bữa ăn cho con sư tử cái, linh dương đầu bò trốn thoát ngoạn mục ngay thời khắc cuối cùng.
Xem thêm