Linh dương dùng sừng lôi bạn dậy từ cõi chết

Khoa học
Linh dương đầu bò trong công viên Nam Phi dùng hết sức lực hồi sinh đồng loại hấp hối bên vệ đường.
Xem thêm