Linh dương sừng kiếm đuổi báo săn cứu con

Khoa học
Anh em báo săn hợp sức chia rẽ đàn linh dương sừng kiếm trên sa mạc Kalahari, châu Phi, để bắt con non nhưng phải chạy trối chết vì bị đuổi ngược.