Linh dương vừa ra đời đã gặp thử thách khắc nghiệt

Khoa học
Linh dương non vừa ra đời vài phát phút có thể đi lại được ngay. Điều đó là vô cùng cần thiết vì những mối nguy hiểm luôn luôn chờ đợi linh dương non.
Xem thêm