Linh miêu đồng cỏ phi thân vồ gọn gà sao

Khoa học
Linh miêu đồng cỏ sở hữu đôi tai nhạy bén và khả năng nhảy cao tới ba mét, khiến gà sao không thể chạy thoát.
Xem thêm