Loài cá có hai bộ hàm tử thần giúp nuốt gọn con mồi

Khoa học
Ngoài bộ hàm phía trước với những chiếc răng sắc nhọn, cá lịch Echidna nebulosa còn sở hữu bộ hàm thứ hai dưới họng để kẹp và nuốt thức ăn.
Xem thêm