Loài cá hung thần đớp mồi nhanh như chớp

Khoa học
Khi thời cơ đến, cá chó lao ra chộp con mồi bằng bộ răng nhọn hoắt, tốc độ của nó nhanh tới mức khó có con mồi nào chạy thoát.