Loài cá như cỗ xe tăng dưới lòng sông Amazon

Khoa học
Với lớp vảy cứng chắc khiến cơ thể như được bọc giáp, loài cá Arapaima được coi là một trong những kỳ quan của quá trình tiến hóa.
Xem thêm