Loài cá sống sâu nhất thế giới

Khoa học
Loài cá chưa xác định tên được phát hiện sống ở độ sâu hơn 8.000 m dưới Thái Bình Dương.
Xem thêm