Loài cá tự thay đổi giới tính khi trưởng thành

Khoa học
Cá chẽm Australia sinh ra đều là con đực nhưng sẽ thay đổi giới tính thành con cái khi đạt chiều dài khoảng 75 cm.