Loài chim ăn thịt có sải cánh hai mét

Khoa học
Đại bàng Harpy sở hữu móng vuốt lớn tương đương gấu và có thể dễ dàng săn các con mồi như khỉ hay lười.