Loài chim đồ tể chuyên xiên con mồi qua gai nhọn để xẻ thịt

Khoa học
Chim bách thanh có thói quen treo bất kỳ con mồi nào kiếm được trên gai nhọn để xé xác ăn dần nên còn có tên là chim đồ tể.
Xem thêm