Loài chồn chuyên diệt chuột giúp nông dân Mỹ

Khoa học
Chồn đuôi dài giết chuột chỉ bằng một nhát cắn, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát số lượng chuột hoành hành trên các cánh đồng ở vùng Mississippi.
Xem thêm