Loài chuột chù có chiếc mũi được ví như vòi voi

Khoa học
Chiếc mũi dài ngoẵng của chuột chù voi đen đỏ vừa được sử dụng để đánh hơi con mồi, vừa được dùng làm công cụ đào đất.
Xem thêm