Loài cú giả làm cành cây để lừa con mồi

Khoa học
Cú miệng ếch không có khả năng bay lượn tốt nên chúng chọn cách săn mồi mai phục nhờ bộ lông trông giống hệt vỏ cây.