Loài cua lớn nhất thế giới có sải chân tới 3 mét

Khoa học
Cua nhện Nhật Bản có thể đạt sải chân ba mét và nặng 20 kg, có khả năng mọc lại chân bị đứt và sống lâu tới 100 năm tuổi.