Loài dê núi được chọn làm biểu tượng quốc gia của Pakistan

Khoa học
Dê núi Pakistan sở hữu cặp sừng ấn tượng với hình xoắn ốc hoàn hảo, có thể phát triển tới chiều dài 1,6 m ở con đực trưởng thành.
Xem thêm